Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το allaboutshoes.gr χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσετε την αιτιολογία (αναίτια υπαναχώρηση) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που τα παραλάβατε.

Μπορείτε είτε να επιστρέψετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας για να τα αντικαταστήσετε με άλλα είτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν θέλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα της παραγγελίας που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας. 

Και στις δύο περιπτώσεις Επιστροφής Προϊόντων, η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας.


Υποχρεώσεις Καταναλωτή κατά την Επιστροφή Προϊόντων

Σε περίπτωση ασκήσεως του Δικαιώματος Επιστροφής/Υπαναχώρησης, οφείλετε:

1. πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Αγοράς που έχουμε συνάψει, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή:

  • χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική Φόρμα Επιστροφής, που θα βρείτε μπαίνοντας στον Λογαριασμό σας και στην παραγγελία που επιθυμείτε να επιστρέψετε, συμπληρώνοντάς την και αποστέλλοντάς την απευθείας ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας allaboutshoes.gr. Με την υποβολή της Φόρμας Επιστροφής, ο Πωλητής θα σας αποστείλει στο email που μας έχετε δηλώσει, επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος υπαναχώρησής σας,
  • συμπληρώνοντας και αποστέλλοντάς μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, το υπόδειγμα Έντυπου Υπαναχώρησης (θα το βρείτε στο τέλος των Γενικών Όρων Συναλλαγών) και αποστέλλοντας το (το εκτυπώνετε ή το επισυνάπτετε) σύμφωνα με τα παραπάνω είτε με ταχυδρομείο ή email στο info@allaboutshoes.gr. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική,
  • συντάσσοντας και  αποστέλλοντας στον Πωλητή ένα άλλο έγγραφο στο οποίο να δηλώνετε ρητά την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Αγοράς,
  • μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, χωρίς χρέωση, με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο 211 1088111 εντός της ως άνω προθεσμίας,
Εάν αντίθετα, επιλέξετε να στείλετε κάποιου άλλου είδους Δήλωση Υπαναχώρησης, η ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής σου βαρύνει αποκλειστικά εσάς.
    2. να επιστρέψετε σε εμάς (στη διεύθυνση που αναγράφεται στο παρόν) το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα - εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει να το παραλάβουμε εμείς από εσάς σε περίπτωση υπαναχώρησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την απόφασή σας.

Προϋποθέσεις Επιστροφής/Υπαναχώρησης Προϊόντων

Το Δικαίωμα Επιστροφής/Υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα εφόσον - πέραν της συμμόρφωσης με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον  Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους: 

α. η Φόρμα Επιστροφής που αποστέλλεται online μέσω του Ιστότοπου allaboutshoes.gr ή άλλη ρητή δήλωση της απόφασης υπαναχώρησης από τη Σύμβαση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν σταλεί στον Πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την φυσική παραλαβή των αγορασθέντων αγαθών ή τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας.

β. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές για εσώρουχα και μαγιώ (σλιπ) για λόγους υγιεινής. Σε περιπτώσεις «ειδικών τυπωμάτων σε κάποιο είδος» δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή ή επιστροφή,

γ. η σφραγίδα ασφαλείας, εφόσον αυτή υπάρχει, πρέπει να είναι ακόμη επικολλημένη στα προϊόντα καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων,

δ. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται από το καρτελάκι της κατασκευάστριας εταιρείας, όπως επίσης και από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο,

ε. τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης στον Πωλητή της απόφασής υπαναχώρησης από τη Σύμβαση,

ζ. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές. Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία.


Χρεώσεις Επιστροφής/Υπαναχώρησης Προϊόντων

1.   Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Υπόδησης και Ένδυσης.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Υποδημάτων και Δερμάτινων Ειδών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν με υπαιτιότητα του allaboutshoes.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, δύναται είτε να μην αποδεχτείτε να παραλάβετε το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσετε την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η online Φόρμα Επιστροφής προϊόντων, που θα βρείτε μπαίνοντας στον Λογαριασμό σας και στην παραγγελία που επιθυμείτε να επιστρέψετε

Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

- Εάν με υπαιτιότητα του allaboutshoes.gr πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικό προϊόν κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η online Φόρμα Επιστροφής Προϊόντων, που θα βρείτε μπαίνοντας στον Λογαριασμό σας και στην παραγγελία που επιθυμείτε να επιστρέψετε. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Eπιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

2.   Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη.

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Στην περίπτωση Επιστροφής με σκοπό την Αντικατάσταση/Αλλαγή του προϊόντος, η πρώτη αλλαγή πραγματοποιείται χωρίς χρέωση επιστροφής και αποστολής της νέας παραγγελίας, εφόσον πραγματοποιηθούν με την εταιρία ταχυμεταφορών ACS, τηλέφωνο επικοινωνίας: 801 500 1111. Περαιτέρω αλλαγές επιβαρύνονται με το ποσό των τριών Ευρώ (€3) για την επιστροφή και με το ποσό των τριών Ευρώ (€3) για την επαναποστολή. 

Σε περίπτωση τελικής Επιστροφής του προϊόντος/Υπαναχώρηση, τα έξοδα αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της Επιστροφής. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, τα προϊόντα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση. Επιπλέον, στην περίπτωση τελικής Επιστροφής του προϊόντος/Υπαναχώρηση, εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία μεταφορών που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής, ο Πωλητής θα πληρώσει τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων για λογαριασμό σας και θα σας απαλλάξει από την υποχρέωση απευθείας πληρωμής του μεταφορέα. Ο Πωλητής θα παρακρατεί από την επιστροφή χρημάτων ένα πάγιο τέλος τριών Ευρώ (€3) που θα αντιστοιχεί στο κόστος της αποστολής της παραγγελίας. Χρησιμοποιώντας τον μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής, ο Προμηθευτής σας απαλλάσσει επίσης από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μεταφορέα από αυτόν που υποδεικνύεται από τον Πωλητή, θα πρέπει να καταβάλετε εσείς τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων με τα οποία επιβαρύνεστε. Σε αυτήν την περίπτωση, επίσης, θα έχετε εσείς την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, που θα οφείλεται σε κακή επιλογή μεταφορέα και/ή τρόπου αποστολής. 

Επιστροφή Χρημάτων

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που το allaboutshoes.gr θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο allaboutshoes.gr έγκαιρα και εγγράφως. 

Ο Πωλητής προβαίνει στην προβλεπόμενη επι­στροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορε­τικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορούν τα χρήματά σας να πιστωθούν στον προσωπικό Λογαριασμό Μέλους που τηρείτε στο allaboutshoes.gr. Εάν ο παραλήπτης των προϊόντων που αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας διαφέρει από το άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή για τα εν λόγω προϊόντα, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των προϊόντων θα επιστρέφεται από τον Πωλητή στο άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή.

Προσοχή! O χρόνος επιστροφής των χρημάτων σε χρεωστικές κάρτες εξαρτάται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την εκάστοτε εκδότρια τράπεζα.

Γενικά:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Υπαναχώρησης/Επιστροφής διαβάστε την Ενότητα 9 στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

© 2019 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. All rights reserved. Developed by Netsteps